Etablering av miljøstasjoner

Leknes Containerservice har transportert avfall til godkjente avfallsmottak innen Bergen og omliggende distrikter siden 1970.

Etablering av miljøstasjoner

I takt med utvikling og stadige endringer i regelverket så er det viktig med etablering av miljøstasjoner.

Vi er til stede over store deler i Bergen og Hordaland og kan enkelt tilpasse gode løsninger knyttet til effektiv drift av miljøstasjoner.

Vi har opparbeidet oss bred erfaring og har referanser knyttet til både enkle og mer helhetlige løsninger.

Trenger du hjelp med etablering av miljøstasjoner ta kontakt med oss. Vi har hjulpet våre kunder siden 1970.