Om Oss

Vi har

  • biler til de fleste utfordringer – trange gater, tunge lass, tømming av avfallsspann med husholdningsavfall m.m.
  • containere fra 5 til 35 kubikk , åpne og lukkede
  • samarbeidspartnere med blant annet kranbil og båt

 

Vår service inkluderer

  • tilpassede løsninger for kildesortering på anleggsteder
  • avfallssorteringsveiledere
  • dokumentasjon til sluttrapporter / bygg godkjenning
  • nyhetsbrev med nye bestemmelser, råd og informasjon.
  • søknader til offentlige etater for å ha containere stående på offentlig grunn