HMS

Leknes Containerservice AS legger vekt på at HMS arbeidet i bedriften skal sørge for at våre kunder skal kunne stole på at avfallet blir behandlet på en forsvarlig måte og at vi kan dokumentere dette.

Innad skal våre ansatte oppleve arbeidsplassen som trygg med et godt arbeidsmiljø. Vernet om helse, miljø og materielle verdier arbeides det aktivt med.