Byggeregler og veiledninger

God og oppdatert informasjon finner dere på sidene til Direktoratet for byggkvalitet.
Direktoratet for byggkvalitet er et fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet på bygningsdelen av Plan og – bygningslovens virkeområde.

Farlig avfall

Trenger dere informasjon om hvordan farlig avfall skal håndteres kan dere klikke på lenkene nedenfor. Disse lenkene er til foldere som orienterer om.

Skjema / blanketter

Her er lenken til blanketter for byggesaker.

På denne siden under Vedlegg til søknaden finner dere:

Sluttrapport med avfallsplan:

Assistanse

Leknes Containerservice AS tilbyr hjelp til våre kunder med: