Farlig avfall

Alt farlig avfall skal samles inn og lagres separat under tak i godkjent emballasje på byggeplassen.

I forbindelse med henting skal farlig avfall deklareres og byggeplassen beholde en gjenpart av deklarasjonsskjemaet i egen perm/ arkiv.

Den aktøren som henter farlig avfall skal ha tillatelse til innsamling.

Eksempler på farlig avfall er:

Sortert avfall

Trevirke blandet

Sponplater, kryssfiner, forskallingsplater, paller, benkeplater, parkett, laminat og innemøbler av tre. Det kan være maling, beis og lakk på overflaten. Det kan óg være litt spiker. Beslag og håndtak må av. Kan ikke inneholde impregnert treverk eller brannhemmende plater.

Impregnert

trevirke (CCA eller kreosot impregnert).

Gips

Den bør holdes tørr – det anbefales lukkede containere.

EE-avfall

Lyskilder, kabler, små og store apparater bør ikke oppbevares sammen.

Metall

Alle typer metaller: jern, kobber, aluminium, bly, tinn, sink, osv. Emaljerte badekar, blandebatterier og gjenstander som består av mer enn 10% metall (for eksempel kontorstol). Kan ikke inneholde El-motorer og jern hvor større mengder andre fraksjoner henger fast i jernet (for eksempel betong).

Plast emballasje

  • Plastfolie (transportfolie, krympeplast, bobleplast)
  • Flasker, kanner og brett (hardplast) – ikke hagemøbler, plast leketøy ol
  • PP–sekk (kan ikke ha mørtel i den – må da kastes i restavfallet)

 

Emballasjen må være tom og drypptørr.

Plasten kan ikke være tilgriset – da må den kastes i restavfallet.

Emballasje merket som ekstremt brannfarlig , oksiderende, meget giftig, giftig og eksplosiv må behandles som farlig avfall.

Blandet papp og papir

Fraksjonen kan ikke inneholde tilgriset eller plastbelagt papir. Det må kastes i restavfallet.

Lett forurenset masse

Fliser og sparkelmasse, toaletter inklusiv sisterne, porselenvasker, murstein og tegl, betong – såkalte døde materialer. Blandebatterier som er fastmontert på vasker kan kastes sammen med vasken. Toalettsetet kastes i restavfallet.

Isolerglassruter

Isolerglassruter produsert senere enn 1975. Kan stables stående på stativ eller stående på pall. Det er viktig å hindre brekkasje på vinduene.

Isopor

Visst du har veldig små mengder hiver du det i restavfallet.

Restavfall

Her kan alt hives som ikke er farlig avfall. Kan ikke inneholde matavfall, impregnert trevirke, gips, EE-avfall, eksplosivt avfall, radioaktivt avfall, metall, mineralull, isolasjon, masser og bilbatterier.

Eksempler på restavfall

Eksempler på restavfall er tjærepapp, brukt plater med glassfiber, isopor, plast som ikke er emballasje (bygningsfolie, hagemøbler, presenninger, skumplast, med mer), tilgriset plast og papp/papir, nyere vinyl (gammel vinyl kan inneholde farlige stoffer),
PP-sekker som har rester av mørtel, toalettseter.