Avfallstjenester

Leknes Containerservice AS er en avfallsaktør som leverer avfallstjenester til næring og privat marked. Vi har kunder over stor Bergen og Hordaland. Vi er en betydelig aktør innen avfallstjenester.

Vår styrke som avfallsaktø

Vår styrke er å finne gode avfallsløsninger for enhver kunde. Det omfatter mange enkeltelementer som tilsammen blir en god totalløsning. I praksis betyr det at vi kan ta hånd om alle oppgaver i verdikjeden, fra utsetting av containere og levering til godkjent deponi.

Avfallstransport og søppeltransport i Bergen

Vi frakter avfall og søppel i container til godkjente mottak i Hordaland. Vi kan hente / levere containere og sekker/big bag enten det skulle være i trange gater, fergetransport, kranbil og med helikopter.

Avfallstransport

Henting, opplessing og fjerning av avfall, boss, søppel i Bergen. Vi henter søppel, avfall og boss som restavfall og problemavfall som kan kastes i containere.

Restavfall
Avfall som ikke får plass i vanlige bosspann eller søppelspann. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt.

Hageavfall
Plantemateriale fra hager og uteområder som egner seg for kompostering.

Farlig avfall
F.eks. kjemikalier, maling, olje, spraybokser/trykkbeholdere, bilbatteri, asbest og småelektrisk avfall. Vennligst kontakt oss hvis du har behov for å fjerne denne type avfall.

Komprimatorbil – Comprimatorbil I bergen

Komprimatorbilen kan være et godt alternativ til containere. Vi tar også med nesten alle typer avfall på rute i Bergen og omegn, unntatt visse typer farlig avfall. Vi har faste ruter med komprimatorbil i Bergen og omegn. Komprimatorbilen tar også sporadiske oppdrag for kunder.

Rivningsarbeid og opprydding

Vi har erfarne samarbeidspartnere i Bergen og omegn som påtar seg rivningsarbeid. Det kan være alt fra hus, hytter og næringsbygg.

Etablering av miljøstasjoner

I takt med utvikling og stadige endringer i regelverket så er det viktig med etablering av miljøstasjoner.

Vi er til stede over store deler i Bergen og Hordaland og kan enkelt tilpasse gode løsninger knyttet til effektiv drift av miljøstasjoner.

Vi har opparbeidet oss bred erfaring og har referanser knyttet til både enkle og mer helhetlige løsninger.

Trenger du hjelp med etablering av miljøstasjoner ta kontakt med oss.

Vi har hjulpet våre kunder siden 1970.