Avfallstransport

Leknes Containerservice har transportert avfall til godkjente avfallsmottak innen Bergen og omliggende distrikter siden 1970.

Avfallstransport

Henting, opplessing og fjerning av avfall, boss, søppel i Bergen.

Vi henter søppel, avfall og boss som restavfall og problemavfall som kan kastes i containere.

Restavfall
Avfall som ikke får plass i vanlige bosspann eller søppelspann. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt.

Hageavfall
Plantemateriale fra hager og uteområder som egner seg for kompostering.

Farlig avfall
F.eks. kjemikalier, maling, olje, spraybokser/trykkbeholdere, bilbatteri, asbest og småelektrisk avfall. Vennligst kontakt oss hvis du har behov for å fjerne denne type avfall.

Avfallstransport og søppeltransport i Bergen
Vi frakter avfall og søppel i container til godkjente mottak i Hordaland. Vi kan hente / levere containere og sekker/big bag enten det skulle være i trange gater, fergetransport, kranbil og med helikopter.

Trenger du hjelp med transport av avfall / boss / søppel i Bergen ta kontakt med oss. Vi har hjulpet våre kunder med avfallstransport og søppeltransport siden 1970.