Avfallstjenester

Leknes Containerservice har transportert avfall til godkjente avfallsmottak innen Bergen og omliggende distrikter siden 1970.

Avfallstjenester

Leknes Containerservice AS er en avfallsaktør som leverer avfallstjenester til næring og privat marked. Vi har kunder over stor Bergen og Hordaland. Vi er en betydelig aktør innen avfallstjenester.

Vår styrke som avfallsaktør:
Vår styrke er å finne gode avfallsløsninger for enhver kunde. Det omfatter mange enkeltelementer som tilsammen blir en god totalløsning. I praksis betyr det at vi kan ta hånd om alle oppgaver i verdikjeden, fra utsetting av containere og levering til godkjent deponi.

Trenger du hjelp til avfallstjenester i Bergen ta kontakt med oss. Vi har hjulpet våre kunder som avfallsaktør siden 1970.