Hva er bossnettet?

Bossnettet er et nedgravd rørsystem som frakter avfall under bakken ved hjelp av luft. Dette systemet erstatter bosspann og containere.

Avfallet suges fra nedkastene, til en bossnetterminal og inn i store komprimerende containere. Derfra hentes containerne og kjøres til ulike anlegg for gjenvinning, avhengig av hvilken avfallstype som er i containeren.

 • Bedriften din kan få avtale om å benytte seg av ferdigbygde bossnett-nedkast i sentrum. Du vil da få en ID-brikke som åpner luken på ditt tildelte nedkast og registrerer avfallet. Avfallet suges til bossnettterminalen etter behov.
 • Du kan også velge å bygge egne nedkastløsninger, innendørs eller utendørs, på privat grunn. Disse vil kobles på bossnettet. Dette er illustrert nede til høyre.
 • Ved oppsamling av avfall på privat grunn kan avfallet samles i store tanker under bakken som er tilknyttet bossnettet. Dette kan gi større kapasitet.
 • Bosset fraktes med luft under bakken i opptil 70 km/t til bossnetterminalen.
 • I terminalen fordeles avfallet i containere etter avfallstype. Avfallet hentes for videre sortering eller fraktes til behandling.

Hvordan bli kunde av bossnettet?

Bossnettet vil være tilgjengelig for både husholdninger og næringskunder. Som næringskunde må du ha avtale med Leknes Containerservice for å kunne bruke bossnettet.

I samarbeid med Leknes Containerservice finner vi den beste bossnettløsningen for din bedrift. Du kan velge å bygge egne innvendige eller utvendige nedkast som kobles på nettet for egen regning. Du kan også velge å bruke eksiterende nedkast på offentlig grunn bygget av BIR Nett. Den siste løsningen forutsetter at det er ledig kapasitet i nedkastet.

Grensesnittene i avfallsbehandlingen:

Eksempelkunder

Sammen med Leknes Containerservice finner vi en avfallsløsning som er tilpasset din bedrifts behov og bruksmønster.

Leknes Containerservice tilbyr pakker i bossnettet som står i forhold til din bedrifts avfallsmengde. Pakkene kan kombineres.

Leknes Containerservice kan også gi deg løsninger som kombinerer både bossnett og andre innsamlingsløsninger.

Tabellen under viser eksempler på kundeforhold i bossnettet som tilsvarer bossløsningen bedriftene har med sin avfallsleverandør i dag.

Kunde Beholdere i dag Bossnettpakke Papir/plast Restavfall Ekstra nedkastpunkt
Frisør 1 Liten 2 6,5 0
Restaurant 3 Medium 2 16 0
Revisor 3 Medium 5 20 0
Skole 10 Stor 10 42 1

Fordeler med bossnettet:

Bedre arealutnyttelse Lavere klimautslipp Redusert brannfare Tilgjengelig hele døgnet Bedre kildesortering Mindre forsøpling Færre skadedyr Mindre lukt Automatisk tømming

Sorteringsguide

Sorteringsguiden til venstre viser en oversikt over hvilket avfall du kan kaste i bossnettet.

Øvrige alfallstyper er det andre leveringsog henteløsninger på.

Vi skreddersyr avtaler for deg som inkluderer både bruk av bossnettet og levering av andre avfallstyper.

Kontakt oss på tlf: 55leknes(55535637) så hjelper vi deg i gang!

VI HAR HJULPET VÅRE KUNDER MED AVFALL SIDEN 1970

Restavfall

JA TAKK:

 • Tilgriset emballasje
 • Vått eller tilgriset papir
 • Matrester
 • Kaffegrut og teposer
 • Tørkepapir og servietter
 • Pappkrus og -tallerkener
 • Plast som ikke er emballasje som tusjer og penner
 • Isopor

Papir og drikkekartong

JA TAKK:

 • Aviser og ukeblader
 • Kataloger og reklame
 • Kontorpapir
 • Konvolutter (fjern plastvindu)
 • Drikkekartonger
 • Papirposer
 • Opprevet emballasjekartong
 • Post-It lapper
 • Makulert papp

Papp

JA TAKK:

 • Pappemballasje
 • Kartong
 • Bølgepapp
 • Papp brukt til plakater
 • Pappen må flatpakkes før den kastes

Kastes i egne sekker i grønt nedkast

NEI TAKK:

 • Elektronikk
 • Batterier
 • Lysstoffrør
 • Lyspærer
 • Farlig avfall
 • Store gjenstander som kan sette seg fast

Kastes i blått nedkast

NEI TAKK:

 • Boblekonvolutter
 • Tørkepapir og servietter
 • Bøker med hard perm
 • Gavepapir
 • Papptallerkener og pappkrus
 • Hele pappesker

Kastes i nedkast for papp

 • Pappnedkastet åpnes på utvalgte returpunkt I sentrum
 • Nedkastet vil først bli tilgjengelig for husholdningskunder og kan bli tilgjengelig for næringskunder i løpet av 2017. Informasjon om dette kommer.