10 m3 Åpen container

Lukket med luker med side og toppluker.
Lukket med bakdør og luker.

Lengde: 4 – Bredde: 2 – Høyde: 1,6

Varianter: Åpne

Bestilling

    Blir containeren stående på privat grunn:
    Hvis nei, må det regnes 3 dager behandlingstid for søknad om tillatelse for bruk av offentlig grunn:
    Ringer når den skal hentes: