For Privat

1. Farlig avfall

Alt farlig avfall skal samles inn og lagres separat under tak i godkjent emballasje på byggeplassen.

I forbindelse med henting skal farlig avfall deklareres og byggeplassen beholde en gjenpart av deklarasjonsskjemaet i egen perm/ arkiv.

Den aktøren som henter farlig avfall skal ha tillatelse til innsamling.

Eksempler på farlig avfall er

 • maling, lakk, tynnere, spraybokser, silikon, med mer
 • olje, fett
 • asbest- og eternitt
 • plantevernmidler
2. Sortert avfall
 • Trevirke blandet. Sponplater, kryssfiner, forskallingsplater, paller, benkeplater, parkett, laminat og innemøbler av tre. Det kan være maling, beis og lakk på overflaten. Det kan óg være litt spiker. Beslag og håndtak må av. Kan ikke inneholde impregnert treverk eller brannhemmende plater.
 • Impregnert trevirke (CCA eller kreosot impregnert).
 • Gips (Den bør holdes tørr – det anbefales lukkede containere).
 • EE-avfall (lyskilder, kabler, små og store apparater bør ikke oppbevares sammen).
 • Metall. Alle typer metaller: jern, kobber, aluminium, bly, tinn, sink, osv. Emaljerte badekar, blandebatterier og gjenstander som består av mer enn 10% metall (for eksempel kontorstol). Kan ikke inneholde El-motorer og jern hvor større mengder andre fraksjoner henger fast i jernet (for eksempel betong).
 • Plast emballasje: Plast sorteres etter type og legges i oppsamlingssekker.
  • Plastfolie (transportfolie, krympeplast, bobleplast)
  • Flasker, kanner og brett (hardplast) – ikke hagemøbler, plast leketøy ol
  • PP–sekk (kan ikke ha mørtel i den – må da kastes i restavfallet)

Emballasjen må være tom og drypptørr.

Plasten kan ikke være tilgriset – da må den kastes i restavfallet.

Emballasje merket som ekstremt brannfarlig , oksiderende, meget giftig, giftig og eksplosiv må behandles som farlig avfall.

 • Blandet papp og papir. Fraksjonen kan ikke inneholde tilgriset eller plastbelagt papir. Det må kastes i restavfallet
 • Lett forurenset masse: fliser og sparkelmasse, toaletter inklusiv sisterne, porselenvasker, murstein og tegl, betong – såkalte døde materialer. Blandebatterier som er fastmontert på vasker kan kastes sammen med vasken. Toalettsetet kastes i restavfallet
 • Bilbatterier
 • Isolerglassruter produsert senere enn 1975. Kan stables stående på stativ eller stående på pall. Det er viktig å hindre brekkasje på vinduene.
 • Isopor – Visst du har veldig små mengder hiver du det i restavfallet.
3. Restavfall
 • Her kan alt hives som ikke er farlig avfall. Kan ikke inneholde matavfall, impregnert trevirke, gips, EE-avfall, eksplosivt avfall, radioaktivt avfall, metall, mineralull, isolasjon, masser og bilbatterier.

Eksempler på restavfall er tjærepapp, brukt plater med glassfiber, isopor, plast som ikke er emballasje (bygningsfolie, hagemøbler, presenninger, skumplast, med mer), tilgriset plast og papp/papir, nyere vinyl (gammel vinyl kan inneholde farlige stoffer), PP-sekker som har rester av mørtel, toalettseter.

 

Vet du ikke hvor avfallet skal legges ring Leknes Containerservice 55 92 42 83

  Ønsker du at vi kontakter deg?

  Bruk skjemaet nedenfor, så hører du fra oss.